Incasso en het incassobureau

Gepost op: 22 februari 2018

Delen  

Incasso is een woord wat veel mensen angst inboezemt of een schrikreactie teweeg brengt. Dat is op zich helemaal normaal maar eigenlijk niet nodig want wat is incasso nu eigenlijk? 


Incassobureau

Incasso of een incassobureau (in Noord-Brabant bijvoorbeeld RechtNet Advocaten BV) is een dienst die wordt aangeboden aan bedrijven. Wanneer die iets verkocht hebben, een dienst hebben geleverd of een actieve prestatie hebben verricht wil dat bedrijf daar uiteraard voor vergoed worden. Daarvoor zullen ze u een factuur sturen. Zo'n factuur heeft vaak een vervaltermijn van veertien tot dertig dagen. Als na die vervaldatum de factuur niet is betaald wordt de factuur een tweede en een derde keer verstuurd, de herinneringsfacturen, maar als je dan nog niet hebt betaald doen die bedrijven vaak een beroep op een incassobureau. Dat bureau zorgt ervoor dat u nog een laatste kans krijgt om de factuur te betalen of een afbetalingsplan af te spreken. Wanneer u dat niet doet kunnen zij hun klant adviseren tot het overgaan op een rechtszaak om zo het verschuldigde bedrag te innen. Vaak is een rechtszaak de allerlaatste oplossing en wordt die enkel gebruikt wanneer zelfs na bemiddeling door een incassobureau de factuur niet wordt betaald.


Manieren om incasso af te wenden

Welnu, u ziet dat er (voor er aan incasso begonnen wordt) al heel wat stappen en bijgevolg weken of zelfs maanden voorbij gaan. Er zijn dan ook wat manieren om incasso te vermijden. Wanneer blijkt dat het te moeilijk is voor u om de factuur te betalen kunt u een aantal zaken doen. Indien u vindt dat de factuur ten onrechte werd opgesteld of te hoog is, omdat bijvoorbeeld op de offerte een heel ander bedrag vermeld was, dan kunt u de factuur betwisten. Daarnaast kan u ook, indien de factuur toch terecht zou blijken een afbetalingsplan proberen te bekomen bij de schuldeiser. Meestal zal zo'n afbetalingsplan wel snel toegekend worden want uiteindelijk wil iedereen zo snel mogelijk dat de zaak achter de rug is. De klant wil betalen, het bedrijf wil het geld wat haar toekomt. Uiteraard kun je ook gewoon de factuur tijdig betalen wanneer dat geen probleem is voor u.


Brief van een incassobureau

Wanneer u desalniettemin heeft verzuimd een factuur te betalen zult u een brief van een incassobureau kunnen ontvangen. Geen reden tot paniek maar bereken voor uzelf wat de onbetaalde som is, of u het zelf kunt betalen en anders wel wat voor u de beste oplossing zou zijn? Ik vat nog even samen dat incasso een bemiddelingsdienst is om onbetaalde facturen te innen en dit wordt pas toegepast wanneer een onbetaalde factuur meermaals herhaaldelijk wordt opgestuurd en betaling uitblijft. Resumerend: om incasso af te wenden kunt u de factuur tijdig betalen, de factuur betwisten of een afbetalingsplan aanvragen. Indien u toch een aanmaning ontvangt van een incassobureau beredeneert u de situatie en contacteert het incassobureau om een passende oplossing te bedenken.

Archief

2018

Recente artikelen